Zekerheid over kwaliteit van sport!

Probeer het met een gratis proefles!

Kwaliteit en keurmerk

Fitness heeft een belangrijke plaats verworven in het leven van veel Nederlanders. NL Actief (voorheen Fit!vak) opgericht in 1991, heeft daar een essentiële rol in gespeeld. Wie nu een bij NL Actief aangesloten locatie binnenstapt, kan rekenen op een goede kwaliteit in materiaal en begeleiding en op uitstekende lidmaatschapsvoorwaarden. NL Actief heeft de standaard in de markt gezet en die standaard is hoog.

NL Actief heeft daarmee een bijdrage geleverd aan de groei van de markt. Steeds meer mensen bezoeken een sportcentrum. Er zijn nu meer dan drie miljoen leden van fitnesscentra en daarmee telt het meer beoefenaren dan welke sport ook in Nederland. De groei van fitness is vooral gerealiseerd doordat er meer maatschappelijke aandacht is voor een gezonde leefstijl en omdat fitness voor méér mensen in beeld is gekomen.

Voor iedere sporter is het van het grootste belang te sporten op een manier die bij hem of haar past. Op die manier bereik je sneller je doel en kun je het langst van je sport blijven genieten. NL Actief staat voor kwaliteit, van locaties en professionals. Daarom zijn we blij dat alle Fit4lady clubs zijn aangesloten bij NL Actief!

Meer weten over onze training?
De dynamische fitness-branche is altijd in ontwikkeling. En die ontwikkelingen gaan snel. Tegelijk is training en sport iets van alle tijden. NL Actief geeft Fit4lady actuele vakkennis, volgt voor ons nieuwe ontwikkelingen op de voet en heeft - net als Fit4lady - het vizier op de toekomst gericht. 

NL Actief werkt intensief samen met diverse commissies en een groeiende groep enthousiaste en deskundige kennispartners, o.a. in het ‘Fitness Innovatie Lab’. Zo blijven de franchise-onderneemsters en sportcoaches altijd op de hoogte van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen.


Niet alleen Fit4lady is partner van NL Actief. Er zijn zo'n 1.000 locaties aangesloten. Deze zijn zowel qua spreiding als qua identiteit representatief voor de markt als geheel. Door ons te verenigen ontstaat massa. En die massa zorgt voor mogelijkheden. NL Actief probeert niet alleen bedreigingen af te wenden, maar vooral ook kansen voor onze branche te verzilveren, door o.a. lobby en het versterken van contacten binnen en met het werkveld. Ook organiseert NL Actief op diverse vlakken concrete voordelen voor bij ons aangesloten centra. 


Missie

NL Actief ontwikkelt en borgt de kwaliteit in de fitnessbranche en draagt eraan bij dat meer mensen gaan sporten en bewegen. Doel is om de ontwikkeling, de kwaliteit, de maatschappelijke positie en het succes van de ondernemende aanbieder van sport en bewegen te bevorderen.

Visie

NL Actief levert een belangrijke bijdrage aan welzijn, gezondheid en vitaliteit in Nederland. Daarnaast zorgen de leden van NL Actief voor sociale binding in een ongedwongen sfeer. NL Actief en haar netwerk zijn een onmisbare schakel bij vorming en realisatie van beleid op het gebied van gezondheid, vitaliteit en duurzaamheid in Nederland.


Historie

NL Actief heeft de afgelopen jaren als kwaliteitsbewaker en -aanjager het niveau van de gehele branche naar een hoger niveau getild (uitstekende leveringsvoorwaarden opgesteld in samenwerking met de Consumentenbond, prima verzekeringen afgestemd op de branche, een goed lopend examenbureau, het ontwikkelen van beroepscompetenties (vakmanschap), kwalitatief goede examinering) én de ontwikkeling van kwaliteitscentra gestimuleerd.

Meer weten

Mis nooit meer onze leuke tips, gezonde recepten of een aanbieding en schrijf je nu in!

*