Kort gezegd: het basisabonnement is 6 maanden, het resultaatabonnement 12 is maanden. Het verschil is dus voornamelijk de periode van het abonnement.

Voornamelijk, omdat het resultaatabonnement niet voor niets het woord ‘resultaat’ bevat. De meeste vrouwen hebben minstens een jaar nodig om hen het sportritme echt eigen te maken. Het onderdeel te maken van hun levensstijl. Ook zie je na een jaar de echte resultaten. Eerder stoppen zou dus zonde zijn.

Na deze 6 of 12 maanden is het abonnement maandelijks opzegbaar.