De door u verstrekte gegevens zijn veilig bij Fit4lady. Alleen voor informatie over Fit4lady en het beantwoorden van uw vraag of verzoek zullen wij uw gegevens gebruiken.

Fit4lady vindt de bescherming van uw online privacy belangrijk en wil ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd. Wij nemen alle redelijke (en wettelijk verplichte) voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Toegang tot uw persoonlijke informatie is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze eigen medewerkers of medewerkers van door de ledenvereniging ingeschakelde en gecontracteerde derden en alleen op een ‘need-to-know’ basis. De gegevensverwerking bij de ledenvereniging is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard, zolang dit naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Fit4lady slaat de gegevens die u via de website met ons deelt op in een beveiligde omgeving. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. U kunt dit verzoek indienen via de contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

Op de website van Fit4lady staan weblinks naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, dragen wij geen verantwoordelijkheid voor de omgang van uw gegevens door die websites (organisaties).

Disclaimer

Hoewel Fit4lady de inhoud van deze website en nieuwsbrieven met grote zorg samenstelt, kan het voorkomen dat u onvolledige of onjuiste informatie aantreft. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Fit4lady kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgelopen door de aangeboden informatie.

Fit4lady behoudt zich het recht voor zonder verdere uitleg in reacties op deze website te schrappen of deze te weigeren.

Bij het bezoeken van de vestigingen van Fit4lady worden foto’s gemaakt. Deze foto’s worden veelal op de website gepubliceerd. Tenzij u uitdrukkelijk aangeeft niet op gepubliceerde foto’s te willen staan, gaat Fit4lady er van uit dat u toestemt in publicatie op de website en sociale media van Fit4lady.