Algemene Voorwaarden

Lidmaatschap

1. LIDMAATSCHAP

Leden zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan. U bent definitief lid vanaf de datum van inschrijving voor de minimale periode van één jaar.

a. Bij afmelding moet het originele exemplaar van deze lidmaatschapsovereenkomst door het lid worden opgeëist als bewijs zich daadwerkelijk te hebben afgemeld. Het afmelden geschiedt persoonlijk op de Fit4lady vestiging met het inleveren van het ledenpasje en een kopie van het inschrijfformulier.

b. Uw lidmaatschap heeft een minimale duur van een jaar. De in acht te nemen opzegtermijn bedraagt 1 maand. Na afloop van het eerste abonnementsjaar is het lidmaatschap
per maand opzegbaar. Opzegging geschiedt persoonlijk op de vestiging van Fit4lady, met inleveren het ledenpasje en kopie inschrijfformulier.

c. Fit4lady behoudt zich het recht voor om zowel openings- en sluitingstijden te wijzigen zonder dat hieruit door het lid enig recht kan worden ontleend. Tijdens officiële feestdagen is Fit4lady gesloten tenzij anders is aangegeven.

2. LIDMAATSCHAPSGELDEN

a. Lidmaatschapsgelden dienen vooruit te worden betaald via een automatische overschrijving (incasso). Indien de lidmaatschapsgelden niet 14 dagen na betalingsdatum zijn voldaan, is het lid in verzuim.

b. Lidmaatschapsgelden worden aan het begin van ieder kalenderjaar opnieuw vastgesteld en in december bekend gemaakt op de vestiging.

c. Bij het niet voldoen aan de gestelde betalingstermijn, zoals in een verzonden herinnering vermeld, gaan de vorderingen ter incasso. Het lidmaatschapsgeld over de lopende periode is ineens opvorderbaar, verhoogd met de incassokosten en administratiekosten à € 50,00. De eventuele buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan de inning, 15% van de hoofdsom + rente met een minimum van € 50,00 komen voor rekening van het lid.

Algemene bepalingen

1. Aansprakelijkheid
Fit4lady is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van het lid of voor ongevallen die het lid tijdens het verblijf in de accommodatie eventueel kunnen overkomen.

2. Schade
Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw van Fit4lady door leden, is verhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

3. Wangedrag
Leden die zich schuldig maken aan wangedrag of leden die de goede naam van een of meerdere trainsters van Fit4lady in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot de accommodatie worden ontzegd. Zij verliezen hun recht, doch behouden hun lopende verplichtingen.

4. Huisregels
a. In het gehele centrum geldt een algeheel rookverbod.
b. Het is niet toegestaan om de sportruimtes met straatschoeisel en slippers te betreden.
c. Het lid dient de apparaten en toestellen te gebruiken, zoals dit is uitgelegd door de trainster. Eventuele beschadigingen door slecht gebruik worden op haar kosten hersteld.
d. Het lid is verplicht de door haar aangetroffen beschadigingen onmiddellijk aan de leiding te melden.
e. Bij eventuele vragen, problemen of suggesties kan een lid terecht bij een van de trainsters of eigenaresse.

5. Automatische afschrijving en verlenging
a. Maandelijkse betaling van lidmaatschap geschiedt uitsluitend via automatische incasso.
b. De automatische afschrijving vindt maandelijks plaats.
c. Zonder tijdige opzegging van het lidmaatschap zal het abonnement conform lid 1.b. worden verlengd en loopt de automatische afschrijving door.

Summerbody Training

Direct solliciteren

Mijn doel met Fit4lady is om vrouwen in beweging te brengen. Beweging zorgt voor meer zelfvertrouwen en draagt bij aan een actieve en gezonde levensstijl. Het concept van Fit4lady maakt dit mogelijk met een korte (30 minuten!) en intensieve kracht- en conditietraining.

Help jij mij nog meer vrouwen in beweging te brengen? Solliciteer dan direct!

 • Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Direct solliciteren

Mijn doel met Fit4lady is om vrouwen in beweging te brengen. Beweging zorgt voor meer zelfvertrouwen en draagt bij aan een actieve en gezonde levensstijl. Het concept van Fit4lady maakt dit mogelijk met een korte (30 minuten!) en intensieve kracht- en conditietraining.

Help jij mij nog meer vrouwen in beweging te brengen? Solliciteer dan direct!

 • Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Direct solliciteren

Mijn doel met Fit4lady is om vrouwen in beweging te brengen. Beweging zorgt voor meer zelfvertrouwen en draagt bij aan een actieve en gezonde levensstijl. Het concept van Fit4lady maakt dit mogelijk met een korte (30 minuten!) en intensieve kracht- en conditietraining.

Help jij mij nog meer vrouwen in beweging te brengen? Solliciteer dan direct!

 • Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Direct solliciteren

Mijn doel met Fit4lady is om vrouwen in beweging te brengen. Beweging zorgt voor meer zelfvertrouwen en draagt bij aan een actieve en gezonde levensstijl. Het concept van Fit4lady maakt dit mogelijk met een korte (30 minuten!) en intensieve kracht- en conditietraining.

Help jij mij nog meer vrouwen in beweging te brengen? Solliciteer dan direct!

 • Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Direct solliciteren

Mijn doel met Fit4lady is om vrouwen in beweging te brengen. Beweging zorgt voor meer zelfvertrouwen en draagt bij aan een actieve en gezonde levensstijl. Het concept van Fit4lady maakt dit mogelijk met een korte (30 minuten!) en intensieve kracht- en conditietraining.

Help jij mij nog meer vrouwen in beweging te brengen? Solliciteer dan direct!

 • Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Direct solliciteren

Mijn doel met Fit4lady is om vrouwen in beweging te brengen. Beweging zorgt voor meer zelfvertrouwen en draagt bij aan een actieve en gezonde levensstijl. Het concept van Fit4lady maakt dit mogelijk met een korte (30 minuten!) en intensieve kracht- en conditietraining.

Help jij mij nog meer vrouwen in beweging te brengen? Solliciteer dan direct!

 • Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Direct solliciteren

Mijn doel met Fit4lady is om vrouwen in beweging te brengen. Beweging zorgt voor meer zelfvertrouwen en draagt bij aan een actieve en gezonde levensstijl. Het concept van Fit4lady maakt dit mogelijk met een korte (30 minuten!) en intensieve kracht- en conditietraining.

Help jij mij nog meer vrouwen in beweging te brengen? Solliciteer dan direct!

 • Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Top