Algemene Voorwaarden Fit4lady

Fit4lady is een trotse deelnemer van NL Actief. Dat betekent dat we de Algemene Leveringsvoorwaarden van NL Actief volgen.

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van NL Actief zijn tot stand gekomen na flink wat overleg, inclusief een brainstorm met de Consumentenbond. We hebben de handen ineengeslagen in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad. Vanaf 1 januari 2018 zijn deze voorwaarden van kracht. En geloof ons, ze zijn net zo goed voor jou als je favoriete playlist!

NL Actief helpt ons om sporten nog leuker te maken. Laten we samen werken aan een actieve en plezierige levensstijl!

Algemene Voorwaarden NL Actief

Artikel 1 - Definities

  • Ondernemer: Persoon of entiteit die, als lid van NL Actief, een overeenkomst aangaat met betrekking tot fitness.
  • Consument: Een persoon die geen beroep of bedrijf uitoefent en een overeenkomst voor fitness aangaat.
  • Fitness: Diensten gericht op fysieke en/of mentale activiteiten.
  • Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument betreffende fitness.
  • Schriftelijk: Zowel op papier als digitaal.

Artikel 2 - Toepasselijkheid Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten over fitness tussen de Ondernemer en de Consument.

Artikel 3 - Het aanbod Het aanbod wordt schriftelijk of elektronisch gedaan en blijft geldig gedurende een aangegeven termijn. Het omvat specifieke details zoals bedenktijd, faciliteiten, kosten, enz. De consument ontvangt deze voorwaarden schriftelijk en kan deze opslaan.

Artikel 4 - De Overeenkomst De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van het aanbod door de Consument en is persoonlijk.

Artikel 5 - Bedenktijd De Consument heeft een bedenktijd na ondertekening van de overeenkomst of via de website. Specifieke voorwaarden voor herroeping zijn van toepassing.

Artikel 6 - Duur en beëindiging Beschrijft de duur van overeenkomsten, opzegtermijnen, redenen voor opzegging, en andere gerelateerde details.

Artikel 7 - Prijs en prijswijzigingen Details over prijsafspraken, aankondiging van prijswijzigingen, en rechten van de Consument bij prijswijzigingen.

Artikel 8 - Verplichtingen van de Ondernemer De Ondernemer zorgt voor kwaliteitsfaciliteiten, gekwalificeerde instructeurs, en onderhoud van voorzieningen.

Artikel 9 - Verplichtingen van de Consument Beschrijft de gedragsregels van de Consument, meldplichten, en andere relevante verantwoordelijkheden.

Artikel 10 - Tussentijdse wijzigingen De Ondernemer kan wijzigingen aanbrengen in aangeboden faciliteiten met bepaalde voorwaarden voor de Consument.

Artikel 11 - Bewijs van deelname Regels rondom bewijs van deelname, betalingen, en registratie.

Artikel 12 - Betaling Details over betalingswijze, verzuim, en andere relevante financiële afspraken.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid Beperkingen en verantwoordelijkheden met betrekking tot aansprakelijkheid voor beide partijen.

Artikel 14 - Klachten Procedures en termijnen voor het indienen en behandelen van klachten.

Artikel 15 - Geschillencommissie Details over de geschillencommissie en de procedure voor geschillenbeslechting.

Artikel 16 - Nakomingsgarantie De rol van Fit4lady bij het waarborgen van bindende adviezen.

Artikel 17 - Wijzigingsbeding De mogelijkheid voor Fit4lady om voorwaarden te wijzigen onder bepaalde voorwaarden.

Artikel 18 - Toepasselijk recht Verwijst naar het toepasselijke recht voor de overeenkomst.

Nog vragen? Neem contact met ons op

Mis nooit meer onze leuke tips, gezonde recepten of een aanbieding en schrijf je nu in!

*